PARDIRALLI EESMÄRK

Iga vähihaige laps peab saama ravi koos seda toetava tugiteenusega!

Pardiralli on 2014. aastal Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) poolt ellu kutsutud heategevuslik üritus – vannipartide võistuujumine, mille eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid üles andma oma panust nende abistamiseks.

Esimese, 2014. aastal toimunud Pardiralliga koguti vahendeid EVLVL–i tugikeskuse loomiseks ja teenuste pakkumiseks.

2015. aastal kogutud annetustega toetati tugikeskuse teenuste jätkamist ning laste jälgimismonitoride soetamist SA Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia – onkoloogiakliiniku osakonna haiglapalatitesse.

Pardiralli 2016 raames kogutud annetustest 30 000 euroga toetati SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi, et koguda vahendeid raskelt haigetele lastele ravitoidusegude võimaldamiseks lisaks jätkati taaskord EVLVL tugikeskuse tegevuse toetamist.

Pardiralli 2018 ja täiendavad annetused jaotusid vähihaigete laste ja nende perede heaks järgmiselt:

  • Soetasime 118 453 euro eest vähihaigetele lastele ravimeid, mida Eesti Haigekassa ei rahasta;
  • Võimaldasime 42 618 euro eest peredele kriisiolukorras kiiresti erinevaid tugiteenuseid ja toetusi, eelkõige lapsevanema psühholoogiline abi või matusetoetus, ning tagasime haiglas pikaajaliselt viivatele vähihaigetele lastele loovteraapia ja muusikateraapia teenuse, et muuta haiglas veedetud kuud pisut meeleolukamaks
  • Tagasime 17 462 euro eest meie sekka sattunud perede igakülgse nõustamise liidu tugiisik-koordinaator poolt, kes teeb endast kõik, et pere ei kaotaks lootust, suudaks paratamatu elumuutusega kohaneda ja leiaks endas jõudu meie kõige nõrgemate nimel edasi võidelda

Pardiralli 2019 ja täiendavad annetused jaotusid vähihaigete laste ja nende perede heaks järgmiselt:

  • 16 515 euro ulatuses toetasime vähihaigete laste ja tema ühe saatja transpordi, majutuse kulusid välismaa raviasutusse, kui lapse ravi rahastas Eesti Haigekassa väljaspool Eestit
  • Tugikeskuse kaudu on võimaldadatud haiglas viibivatele lastele tegevusteraapiat summas 13 829 eurot
  • 5 199 eurot tasuti ravimite eest, kuna Eesti Haigekassa ei võtnud vähihaige lapse ravimi tasumise kohustus perelt üle.

Pardiralli 2020 ja täiendavad annetused jaotusid vähihaigete laste ja nende perede heaks järgmiselt:

  • 18 010 euro ulatuses toetasime vähihaigete laste ja tema ühe saatja transpordi, majutuse kulusid välismaa raviasutusse, kui lapse ravi rahastas Eesti Haigekassa väljaspool Eestit
  • Tugikeskuse kaudu on võimaldadatud haiglas viibivatele lastele tegevusteraapiat summas 7 335 eurot
  •  97 785 eurot tasuti ravimite eest, kuna Eesti Haigekassa ei võtnud vähihaige lapse ravimi tasumise kohustus perelt üle.