KUIDAS TOIMUB PARDIRALLI

Pardiralli on 2014. aastal Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) poolt ellu kutsutud heategevuslik üritus - vannipartide võistuujumine. Ürituse eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid üles andma oma panust nende abistamiseks.

Kuidas see toimib?

Enne võistlust saab iga annetaja – nii üksikisik, pere, sõpruskond kui ettevõte - hakata ühe nummerdatud vannipardi sponsoriks. Seda saab teha Pardiralli lehel, endale sobiva summa eest.

Annetusi võib teha mitu ja toetada niimoodi võistlustules mitut parti.

Annetuste kogumise kampaania lõpeb tavaliselt meeleoluka perepäevaga, mille kulminatsiooniks on tuhandete kummipartide „ujumisvõistlus“. Kõik sponsori leidnud pardid lastakse korraga Kadrioru pargi kanalis vette, kus nad läbivad kindlaks määratud distantsi. Finišis ootavad tublisid sportlasi juba treenerid ning abilised, kes pardid kokku korjavad ning kuivama ja puhkama viivad.

Esimesena finišisse jõudnud vannipart toob oma toetajale ürituse peaauhinna ning kõikide teiste osalejate vahel loositakse välja veel palju toredaid üllatusauhindu.  

Mis saab partidest?

Muretsema ei pea, kanali äravoolud on kaetud traatvõredega ning sinna meie pardid ei uju. Pardid paigutatakse talveperioodiks mõnusasse sooja puhkeruumi, kuni kevadiste parditalguteni, mil tuleb taas treeningutega alustada.

Järgmisel aastal taaskasutatakse juba varasemalt võistlustules olnud parte, millest pooltel on juba 6-aastane kogemus. Taaskasutatavatele partidele lisanduvad uued pardid, kui võistluses osalevate partide arv suureneb, ning osad veteranidest vajavad ka väljavahetamist.

Meie Pardiralli partide talvekodu asub juba teist aastat Pärnumaal perekond Mölderite juures, kes ka sel aastal olid lahkesti 15 200 parti talveks oma koju lubama ja neile ulualust pakkuma. 

2018, 2019 ja 2020 aastal revideerisime ja märgistasime veel eraldi kõik pardid üle, et iga number oleks korralikult nähtav ja loetav. Nummerdasime juurde 3000 parti, et suurendada võimalust veel rohkem annetusi koguda. Parditalgu toimub igal aastal ning talgude käigus saab iga part üle vaadatud, võistlusnumbri rinda ning veekindluse taastatud.